گلچینی از گزینگویهها – شاهین کلانتری

جملههای طولانی بدقواره به نظر میرسند. باید درک کنیم که همه آن چیزیهایی که هستیم چه از نظر فیزیکی و چه روحی باید با هم ترکیب شوند تا ما را از فرصت زندگیای که در زمان حال داریم آگاه کنند. تخیل، سلاح واقعی ما انسانهاست. ما آمده ایم تا با زندگی کردن قیمت پیدا کنیم … Read more

چگونه جملات کوتاه بنویسیم: واضح و ساده بنویسید – انتشارات مجید

جملات انگیزشی کوتاه چه تاثیری در ارتقای سلامت روان ما دارند؟ روان شناسان درمان شناختی رفتاری، معتقدند که افکار انسان تعیین کنندۀ احساسات و رفتارهای او در برابر تمامی رویدادها و موقعیت های زندگی است. این امید نیست که در زندگی من را رها میکند. سفر انسان را فروتن میکند. کار ما اینست: در وقتن … Read more

جملات زیبا کوتاه و عاشقانه رمانتیک و جذاب با عکس نوشته های خاص

هاشمیطبا در گفتوگوی اخیرش به این مورد نیز اشاره کرده و گفته است که خاتمی بیشتر روی فوتبال تمرکز داشت و به این رشته ورزشی نسبت به سایر رشتهها علاقه نشان میداد و حتی فوتبالیستها را هم به اسم میشناخت. قبل از بحث درباره چرایی این موضوع و علاقه محمد خاتمی به فوتبال، باید به … Read more

گلچینی از گزینگویهها – شاهین کلانتری

، برای این منظور مجموعه ای از متن های عاشقانه خاص و گلچین شده را برای شما فراهم کرده ایم، برای مطالعه مجموعه متن ها و جملات عاشقانه در ادامه با سایت چی شی همراه باشید. متن های کوتاه پند آموز می توانند درس ها و تجربه های بزرگی را در مورد زندگی به شما … Read more

گلچینی از گزینگویهها – شاهین کلانتری

اگر برای رسیدن به آرزوهای خویش زورگویی پیشه کنیم ، پس از چندی کسانی را در برابرمان خواهیم دید که دیگر زورمان به آنها نمی رسد ! زندگی یک مسابقه و رقابت نیست پس دلیلی هم برای مقایسه خودت با دیگران وجود ندارد. برای زیبا زندگی نکردن ، کوتاهی عمر را بهانه نکن ؛ عمر … Read more

گلچینی از گزینگویهها – شاهین کلانتری

اگر نسیم یا گلشیری هست در من است. جوانان اصولاً خواهان ادغام در جمع هستند، در جمع تروریستها، یا در جمع افرادی که دانش دارند. کارهای بزرگ، شروع های کوچک دارند! کارهای بزرگ را زور بازو انجام نمیدهد، بلکه پشتکار دلیل انجام آنهاست. اینکه میخواهیم به بخشش و کارهای خیرخواهانه دست بزنیم انگیزهای مضاعف به … Read more

گلچینی از گزینگویهها – شاهین کلانتری

مستدعی است نسبت به پرداخت کارانههایی که اخیراً مورد تصویب قرار گرفته است، دستور لازم و مقتضی صادر فرمایید. خواهشمند است دستور فرمایید کارانههای مصوب پرداخت شود. دلیل این که این همه پول بابت دفتر یادداشتهایم هزینه میکنم، این است که مرا وادار میکنند برای نوشتن در آنها دنبال چیزهای ارزشمندی بگردم. نوشتن خاطرات، از … Read more

جملات کوتاه در مورد ارزش وقت و زمان (قدر لحظه ها را بدانیم) – مینویسم

شاید مشکلات باعث شده تا احساس ضعف و ناامیدی کنید. شاید فردا احساس باشد اما عزیزی نباشد . فردا میشکند دگری قلب تو را . آدمی ساخته افکار خویش است ، فردا همان خواهد شد که آنروز به آن می اندیشد . همه ما گاهی در این وضعیت گرفتار میشویم و به دنبال روشی برای … Read more

گلچینی از گزینگویهها – شاهین کلانتری

گاهی برای رسیدن به نور باید از تاریکی عبور کرد . هر چیزی را باید تا حد امکان ساده کرد ، اما نه ساده تر از آن . بیشک، کلام قویترین دارویی است که انسان از آن بهره میبرد. سه چیز در زندگی هست که دیگر نمی توانید به دستش بیاورید: کلمات بعد از گفته … Read more