100 جمله زیبا و حکیمانه از بزرگان + سخنان زیبای بزرگان درباره زندگی

جملات ناب از بزرگان جهان دارای مضامینی پرمحتوی و دلنشین هستند و اگر شما تمایل دارید تجربیات بزرگان را سرلوحه زندگی خود قرار دهید بهتر است سخنان ارزشمند بزرگان را در زمان اوقات فراغت خود مطالعه کنید. سه چیز در زندگی هست که دیگر نمی توانید به دستش بیاورید: کلمات بعد از گفته شدن لحظه ها بعد از از دست دادن زمان بعد از سپری شدن…

اگر می بیني کسی بـه روی تو لبخند نمی زند علت را در لبان فرو بسته ي خود جستوجو کن. مردم اگه نتونن کاری رو انجام بدن،دوست دارن به تو هم بگن نمیتونی. نه به سکوت هم… اما در نهایت فرد برای زندگی کردن بیشتر از کشتن خودش به شهامت نیاز دارد. من تمام شب بیدار نمیمانم تا ۱۰۰ دلار پول دربیاورم، اما حاضرم هفت شب بیدار بمانم تا آن را از دست ندهم. تمام محبتت را بـه پای دوستت بریز نه تمام اعتمادت را.

در ذهن خود گورستان کوچکی بسازید و تمام بدیهای دوستانتان را در آنجا به خاک بسپارید. در تمام واقعیتهای زندگی باید نگهبان ذهن مثبتگرایت باشی. فقط باید از این در شگفت بود که هنوز قادریم شگفتزده شویم. نگاه کردن به پلهها کافی نیست؛ باید از آنها بالا رفت. وظیفه اصلی ما در زندگی، خدمت کردن است… من به جامعهام خدمت میکنم. تو در هر ثانیه میتوانی از نو متولد شوی. ولی بازم تو آسمون آزادانه شاده و میخنده… در درون من احساسهایی وجود دارند که میخواهند با تو از راههای دیگری به جز کلمات گفتوگو کنند. از دیروز بیاموز. برای امروز زندگی کن و امید بـه فردا داشته باش.

بیش از 100 جمله زیبا در اینجا موجود است.جملاتی زیبا و حکیمانه از بزرگان درباره زندگی و عشق و عاشقی و … آدم برای عشق و عاشقی هرگز پیر نیست. در عشق حقیقی هیچ کس فرمان نمیدهد، هر دو اطاعت میکنند. هر اندازه کمتر مطالعه کنیم، آنچه میخوانیم صدمۀ بیشتری میزند.

دیدگاهتان را بنویسید