100 جمله زیبا و حکیمانه از بزرگان + سخنان زیبای بزرگان درباره زندگی

این موردی است که هاشمیطبا در گفتگو با «ایسنا» مطرح کرده و اشاره مستقیمی به رویکارآمدن صفاییفرهانی بهعنوان رئیس فدراسیون فوتبال داشته است. این موردی است که هاشمیطبا در گفتوگو با «ایسنا» مطرح کرده و اشاره مستقیمی به روی کار آمدن محسن صفایی فرهانی به عنوان رئیس فدراسیون فوتبال داشته است. وقتی نویسندهای به صفحه خالی زل میزند و نمیداند چه بنویسد احتمالا مشغول نشخوار فکری مطلبی است که سعی در گفتن آن دارد.

رئیس دولت اصلاحات همچنین در صفحه اینستاگرامش به مرور خاطرات خوب گذشته با تیم ملی فوتبال ایران پرداخته و با انتشار تصویری از حضورش در بین بازیکنان ملیپوش نوشته است: «روزهای نه چندان دور. شکستن رکورد گلهای زده ملی توسط علی دایی باعث شد تا سال ۱۳۸۳، سیدمحمد خاتمی نشان درجه سوم لیاقت و شجاعت را بر سینه ستاره وقت تیم ملی ایران بچسباند؛ نشانی که دایی میگوید مهمترین افتخار زندگی ورزشیاش است. به بهانه جام ملتهای آسیا و به امید پیروزی و قهرمانی تیم ملی کشورمان.» روایتِ منجر به ثبت آن تصویر هم یکی دیگر از دلایلی است که علاقه خاتمی به فوتبال را نشان میدهد؛ خرداد ۱۳۸۴ و پیش از بازی تیم ملی با کره شمالی بود که محمد خاتمی برای اولین بار سر تمرین بازیکنان تیم ملی حاضر شد تا به آنها روحیه دهد.

با این حال شاید بشود به صورت کلی، ارتباط محمد خاتمی و علی دایی را نشانهای برای علاقه رئیسجمهور وقت ایران به فوتبال دانست. «من از رئیسجمهور و هیئت وزیران تشکر میکنم که از این نقطهنظر به من توجه داشتهاند. این موضوع مقدمهای کوتاه برای ورود به شایعاتی است که درباره نفوذ رؤسای جمهور در انتخاب رؤسای فدراسیون به صورت جسته و گریخته مطرح میشود. یکی، دو سال بعد، اما علی دایی با وضوح بیشتری درباره علاقهاش به محمد خاتمی و البته تأثیر رئیسجمهور وقت بر ورزش گفت: «از آقای خاتمی آدم هرچه بگوید کم گفته است.

«من از رئیسجمهور و هیات وزیران تشکر میکنم که از این نقطه نظر به من توجه داشتهاند. معمولاً کلام کسانی که میگویند این کار شدنی نیست، به وسیلۀ کسانی که در حال انجام آن کار هستند، قطع میشود. او گفت که خاتمی بیشترین حمایت را از فوتبال داشته است: «بیشترین حمایت را از فوتبال آقای خاتمی انجام میدادند.

دیدگاهتان را بنویسید