گلچینی از گزینگویهها – شاهین کلانتری

جملههای طولانی بدقواره به نظر میرسند. باید درک کنیم که همه آن چیزیهایی که هستیم چه از نظر فیزیکی و چه روحی باید با هم ترکیب شوند تا ما را از فرصت زندگیای که در زمان حال داریم آگاه کنند. تخیل، سلاح واقعی ما انسانهاست. ما آمده ایم تا با زندگی کردن قیمت پیدا کنیم نه اینکه به هر قیمتی زندگی کنیم. به عبارت دیگر فاعل را در ابتدا قرار دهید تا فعلی را انجام دهد. کلمات زاید را حذف کنید. منظور اصلی خود را محور قرار دهید و با کلمات مرتبط آن را پشتیبانی کنید. وقتی به بن بست میخورید، یک گام به عقب بردارید و ببینید چطور میتوانید منظورتان را ساده بیان کنید.

در برخی سناریوهای ادبی، مثلا زمانی که دیالوگهای کاراکتر را مینویسید، میتوانید جملاتی به کوتاهی یک یا دو کلمه بنویسید. نویسندگان معمولا در جملات خود کلمات غیرضروری مانند قید و معرف به کار میبرند. من شیفتۀ کلمات قصار، گزینگویهها یا به عبارتی جملات کوتاه هستم. تعداد کلمات را کاهش دهید. شجاعت ترسی است که فاتحه خود را خوانده است . به قدری عادت کردهایم خود را از دیگران پنهان کنیم که در پایان از خودمان هم پنهان میشویم. هرگز نباید به جای دیگری فکر کرد.

هر حادثه دارای دلیل و مقصودی است که به نفع ماست . بلکه این است که نتوانی تنها باشی . اگر تنها دعایی که میدانید و تا به حال گفتهاید «خدا را شکر» است. نگاهی به آیینه بیندازید . مثبت اندیشی همیشه باعث پیشرفت و موفقیت افراد شده و برعکس منفی نگری به افراد فقط لطمه می زند. در این کتاب فقط به ماشینهایی توجه شده که برای حرکت از برق استفاده میکنند. بزرگترین اشتباه این است که کاری انجام ندهی، بهخاطر اینکه فقط کار کوچکی از دستت بر میآید.

آنکه بر خود تسلط دارد بزرگتر از کسی است که بر دنیا تسلط دارد. گفت : آنکه بر کار نیک توانا باشی و چندان انجام ندهی که از دست بدهی . حسود معمولاً حسرت داشتن چیزی را میخورد که برای صاحباش جزیی بیاهمیت محسوب میشود، اگر نخواهد که هر چه زودتر از شّر آن خلاص شود. آیا زندگی را دوست داری؟ متن های کوتاه پند آموز می توانند درس ها و تجربه های بزرگی را در مورد زندگی به شما بیاموزند همچنین مطالب زیبا و آموزنده در انواع مضامین مختلف و جالب نوشته شده اند. در صورت تمایل می توانید برای مطالعه انواع جملات زیبا کلیک کنید.

0 دیدگاه دربارهٔ «گلچینی از گزینگویهها – شاهین کلانتری»

دیدگاهتان را بنویسید