گلچینی از گزینگویهها – شاهین کلانتری

، برای این منظور مجموعه ای از متن های عاشقانه خاص و گلچین شده را برای شما فراهم کرده ایم، برای مطالعه مجموعه متن ها و جملات عاشقانه در ادامه با سایت چی شی همراه باشید. متن های کوتاه پند آموز می توانند درس ها و تجربه های بزرگی را در مورد زندگی به شما بیاموزند همچنین مطالب زیبا و آموزنده در انواع مضامین مختلف و جالب نوشته شده اند. اگر برای رسیدن به آرزوهای خویش زورگویی پیشه کنیم ، پس از چندی کسانی را در برابرمان خواهیم دید که دیگر زورمان به آنها نمی رسد !

بسیاری از مهمترین کتابهای فلسفی در قالب جملات کوتاه نوشته شدهاند و این قالب فرم مناسبی برای فلسفهورزی نیز هست. جملات مرکب: جملات مرکب شامل دو شبه جمله مستقل یا بیشتر است که توسط حرف ربط به هم وصل میشوند. تنها یک احمق یا دروغگو به شما میگوید مغز چطور کار میکند. سوالی که گاهی مرا گیج میکند این است که من دیوانه ام یا دیگران ؟ شعله های برزگ ناشی از جرقه های کوچک است .

وقتی محدودیت های خود را بپذیریم میتوانیم از آنها عبور کنیم . به طور مثال وقتی به ما می گویند خسته نباشی دراصل خستگی را به یادمان می آورند و ناخودآگاه احساس خستگی می كنیم (با خودتان امتحان كنید) اما اگر به جای آن از یك عبارت مثبت استفاده شود نه تنها نیروی ازدست رفته، ترمیم و خستگی جسم را از بین می برد بلكه نیروی مثبت و سازنده ای را به افراد هدیه می دهیم. نه به خاطر مردمان شرور ، بلکه به خاطر کسانی که آن شرارتها را نگاه میکنند و کاری در مورد آن انجام نمیدهند .

در نود و نه مورد نتیجه گیری ام غلط است ، ولی در صدمین بار حق با من است . لذت نگریستن و ادارک ، زیباترین هدیه طبیعت است . دنیا جای خطرناکی برای زندگی است . فقط دو راه برای زندگی کردن وجود دارد . من هوش خاصی ندارم ، فقط شدیداً کنجکاوم . دوستت دارم، نه بخاطر شخصیت تو، بلکه بخاطر شخصیتی که من هنگام با تو بودن پیدا میکنم. ماهها و سالها فکر میکنم . تا زمانی که برای خود ارزش قائل نشوید، برای زمان خود ارزشی قائل نخواهید شد. شما هیچکاه برای هیچ کاری زمان پیدا نخواهید کرد.

دیدگاهتان را بنویسید