گلچینی از گزینگویهها – شاهین کلانتری

اگر برای رسیدن به آرزوهای خویش زورگویی پیشه کنیم ، پس از چندی کسانی را در برابرمان خواهیم دید که دیگر زورمان به آنها نمی رسد ! زندگی یک مسابقه و رقابت نیست پس دلیلی هم برای مقایسه خودت با دیگران وجود ندارد. برای زیبا زندگی نکردن ، کوتاهی عمر را بهانه نکن ؛ عمر کوتاه نیست ، ما کوتاهی می کنیم !

آرتور اَش (بازیکنِ سیاهپوست تنیس که برای نخستین بار قهرمانی انفرادی آمریکا و انگلیس را به دست آورد). اگرچه در دوران بازیگریام در سطح تیمهای باشگاهی و ملی به موفقیتهای بزرگی دست یافتهام، اما اینكه بخواهم از دست رئیسجمهور نشان لیاقت كسب كنم، بزرگترین افتخار زندگیام است». روایتِ منجر به ثبت آن تصویر هم یکی دیگر از دلایلی است که علاقه خاتمی به فوتبال را نشان میدهد؛ خرداد 1384 و پیش از بازی تیم ملی با کرهشمالی بود که محمد خاتمی برای اولینبار سر تمرین بازیکنان تیم ملی حاضر شد تا به آنها روحیه دهد. در این مقاله، چند گام ساده برای نوشتن جملههای کوتاهتر نشان میدهیم.

او حتی گفت دوست داشته شخصا برای ملاقات دایی میرفت؛ «بسیار علاقهمند بودم که شخصا به عیادت شما بیایم، اما متأسفانه سفری در پیش دارم و این امکان فراهم نیست. ترسوها توانایی ابراز عشق ندارند، این قابلیت منحصر به فرد افراد شجاع است. رؤیاهای خودتان را بسازید در غیر این صورت فرد دیگری شما را برای ساختن رؤیایش به کار خواهد گرفت. حال با مرور بخشی از اتفاقات فوتبالی که ردپایی از محمد خاتمی در آن به جا مانده، طبیعی است که فوتبال برای او جایگاه قابلی داشته باشد. علی دایی که همواره حتی همین روزها هم اصرار زیادی دارد که بگوید ارتباط و علاقهای به دنیای سیاست ندارد، بعدها گفت اگر بخواهد مشورت سیاسی بگیرد، سراغ محمد خاتمی میرود.

مادر، دستی بر گهواره دارد و دستی در دست خدا. آقای خاتمی به من گفتند در آلمان صدراعظم این كشور برای من دست زد و گفت فوتبال ایران در رده پانزدهم جهان است، اما آلمان هفدهم است! ما امروز برای شما جملات کوتاه و زیبایی در مورد مسائل مختلف قرار داده ایم که شما می توانید این متن زیبا را در ادامه مطلب پیدا کنید. دایی در آن زمان با پاسخی کوتاه به محمد خاتمی گفت: «شما در قلب ما جا دارید». هر چیزی زمان میبرد. کوتاهترین مسیر بین هر دو چیزی خط مستقیم است.

دیدگاهتان را بنویسید