گلچینی از گزینگویهها – شاهین کلانتری

گاهی برای رسیدن به نور باید از تاریکی عبور کرد . هر چیزی را باید تا حد امکان ساده کرد ، اما نه ساده تر از آن . بیشک، کلام قویترین دارویی است که انسان از آن بهره میبرد. سه چیز در زندگی هست که دیگر نمی توانید به دستش بیاورید: کلمات بعد از گفته شدن لحظه ها بعد از از دست دادن زمان بعد از سپری شدن… همیشه یک مکث طبیعی بعد از جمله وجود دارد.

من و تو، ما و شما به طور حتم می توانیم با استفاده از كلمه ها و اصطلاح های مثبت در سطی وسیع انرژی مثبت را بین همه پخش كنیم. بنابراین به یاد داشته باشید: از DC10 استفاده کنید. یک عبارت، گروهی از دو یا تعداد بیشتری (معمولاً بیش از پنج کلمه نیستند) کلمه هستند که طبیعتاً به هم تعلق دارند و میتوانند در موقعیتهای زیادی استفاده شوند. ادبیات به دنیایی که بشر میسازد تعلق دارد نه بدان که مشاهده میکند، به عبارت دیگر، متعلق به خانهای است که ساخته نه محیطی که یافته.

شما فقط میتوانید معنیِ واقعیِ زیبایی را در افراد پیر مشاهده کنید. جملهای که حس خوبی به شما میدهد را در گوشهای از اتاق خود، جایی که روزانه زیاد آن را ببینید، بنویسید. تنها راه پرهیز از اشتباه آن است که تجربه کنی، و تنها راه تجربه آن است که اشتباه کنی.

فقط قبل از اینکه شروع کنی با انگشت مرا نشان بدهی مطمئن شو دستهای خودت پاک است . سوالی که گاهی مرا گیج میکند این است که من دیوانه ام یا دیگران ؟ تنها چیزی که خرجی ندارد جاری شدن در ذهن دیگران است . به خاطر داشته باش هرگاه به قله رسیدی همزمان در کنار دره ای عمیق ایستاده ای ! خوشبختی یه مشتی از لحظاته یه مشت از نقطه های ریز که وقتی کنار هم قرار می گیرن یه خط رو می سازن به اسم زندگی ! شما نمیتوانید زمان از دست رفته را برگردانید.

دیدگاهتان را بنویسید