گلچینی از گزینگویهها – شاهین کلانتری

جملات کوتاه قرصهای اشتهاآوری هستند که میتوانند هر نویسندهای را به نوشتن و تولید محتوا وادارند. یکی از راهکارهای مثبت شدن ذهن، خواندن و تکرار جملات کوتاه انگیزشی است. خواندن این جملات انگیزشی ، زمان زیادی نمیخواهد؛ اما مطمئن باشید که حال شما را خوب میکند، پس با ما همراه باشید. خواندن جملات انگیزشی کوتاه در این موقعیت میتواند حال و هوای شما را عوض کند. وقتی چیزی را می برید در واقع آن را کوتاه می کنید. شیرین شدنی نیست تا وقتی که ما انسان ها گناهکاریم ! علم روانشناسی ثابت کرده است که فکر کردن به یک جمله و تکرار آن باعث میشود که ضمیر ناخودآگاه انسان آن را باور کند.

مثبت گرایی ذهن، باعث میشود که انسان هر مشکل را پلهای برای بالا رفتن ببیند. در مثال بالا هم like tea حذف شده است چون در جمله اول به آن اشاره کردیم و میدانیم در مورد چه چیزی صحبت میشود. زندگی را باید چون مدادی تراشید و دیکتهوار نوشت. ” آمده ام که با زندگی کردن قیمت پیدا کنم …

با تکرار و تمرکز بر یک جمله انگیزشی میتوانید باورهای خود را پرورش دهید. شما نمیتوانید مالک آن شوید اما میتوانید از آن استفاده کنید. اگر برای شروع یا ادامه کار مهمی مثل درس خواندن برای کنکور سراسری به نیرو یا انگیزه نیاز دارید، باز هم میتوانید از این روش استفاده کنید. استادم میگفت: «بیا با هم انجامش بدهیم»؛ نمیگفت «برو انجامش بده!

» چه تاثیر قدرتمندی دارد این عبارتِ «بیا با هم… اگر همواره بایستیم و از حرکت ترس داشته باشیم، ذهن ما هم ترسو خواهد شد. این ذهن ترسو خود عاملی خواهد شد که ما جسارت و قدرت انجام کارها را نداشته باشیم. شادترین انسانها کسانی هستند که قدرت جذب خرد از یک شاخه گل را داشته باشند. این کار لطف سخنم را بیشتر میکند! با تکرار مداوم این جمله خود به خود به سوی تلاش بیشتر متمایل میشود. اگر به جای تزریق ترس به ذهن خود، مداوم یک مفهوم مثبت را تکرار کنیم، ذهن را وادار به مثبتگرایی خواهیم کرد.

دیدگاهتان را بنویسید