گلچینی از گزینگویهها – شاهین کلانتری

با این حال، جمله دوم Truncated است، زیرا کوتاه شده است. از Truncated sentences (جملات کوتاه شده) اغلب به عنوان short sentences (جملات کوتاه) یاد می شود، اما بین این دو گونه از جملات تفاوت وجود دارد. استفاده از جمله کوتاه شده به شخص مقابل فرصت بیشتری می دهد تا مکث کند و در مورد آنچه گفته می شود فکر کند و به این صورت تأثیر بیشتری ایجاد می کند.

این به شخص دیگر زمان می دهد تا بتواند آنچه را که گفته شد در نظر بگیرد. آیا دربارۀ آنچه میاندیشید، می اندیشید؟ چرا از جملات کوتاه شده انگلیسی استفاده می شود؟ چرا مردم جملات را کوتاه می کنند؟ چرا جملات کوتاه، کلید یادگیری زبان هستند؟ جملات کوتاه، کلید یادگیری زبان هستند. از جمله های کوتاه شده به صورت متوالی استفاده نکنید، زیرا این امر غیر طبیعی به نظر می رسد و باعث می شود خواننده یا شنونده احساس بمبارانی از جملات کوتاه شده داشته باشد. با پایان یک جمله طولانی یا یک سری جملات طولانی، ممکن است یک خواننده یا شنونده نکته اصلی گفته ها را فراموش کرده باشد.

هر کسی که متفاوت از یک جمع گرفتار بیندیشد یک فرد آزاد است. اگرچه یک جنبهی احتیاطی نیز لازم است. جملات ناب، متن هایی زیبا و تاثیرگذار از بزرگان جهان هستند و چکیده ای از تجربیات افراد مشهور و موفق در طول زندگی شان است و به همین دلیل می توانید از این جملات در زندگی خود استفاده کنید و به موفقیت برسید. در جملههای کوتاه هم گاهی میتوانیم بخشی از جمله را به مصدر یا صفت تبدیل کنیم. عبارات باید از محتوای معنادار بیایند که میخوانید یا میشنوید. شما نیاز به یادگیری عبارات خود همزمان با کشف محتوای جالب زبانی دارید.

شما به لغات نیاز دارید، نه تنها لغات با کارکرد زیاد بلکه آنهایی که کمتر استفاده میشوند تا قادر باشید از عهدهی بسیاری از موقعیتها برآیید. وقتی صحبت از برقراری ارتباط می شود، گاهی اوقات کمترین میزان کلمات نیز زیاد محسوب می شود. با کامپیوتر زیاد سر و کار دارید؟ یادگیرندهی خارجی نمیتواند این کار را بکند. برای کسی که اهل کار نیست، هیچ کاری سخت نیست.

دیدگاهتان را بنویسید