گلچینی از گزینگویهها – شاهین کلانتری

شاید یک جمله انگیزشی بتواند تاثیر بسزایی در شما بگذارد و یا شاید بخواهید این جملات را رد فضای مجازی مثل اینستاگرام خود منتشر کنید تا به دیگران انرژی مثبت و آرامش بدهید. زندگی با ارزش تنها از آن کسی است که برای دیگران زنده باشد . بهترین راه باور به این موضوع تنها این است که یک بار آن را امتحان کنید.

تنها وقتی باید کتابی نوشت که بخواهیم چیزهایی را بگوییم که جزئت گفتن آن را به هیچ کس نداریم. وقتی نویسندهای به صفحه خالی زل میزند و نمیداند چه بنویسد احتمالا مشغول نشخوار فکری مطلبی است که سعی در گفتن آن دارد. هر اندازه کمتر مطالعه کنیم، آنچه میخوانیم صدمۀ بیشتری میزند.

نمیفهمند آنچه سرسری میگویند تا چه حدی میتواند آدمی را بیازارد ! اولین یا حتی دومین جمله خود را مختصر بنویسید تا خواننده را جذب کند. باید دائم کار کند وگرنه به محض اینکه بی کار شود فورا به عشق فکر خواهد کرد… مثلا به جای « به نظر من، فکر میکنم که» میتوانید بنویسید « من فکر میکنم» . نمیتوانید آن را نگه دارید اما میتوانید آن را سپری کنید. هیچکس شبیه شما نیست و زمانی که موضوع را درک کنید آیندۀ شما تغییر میکند. تمام افکار خودرا روی کاری کـه دارید انجام میدهید متمرکز کنید. اعمال انسان بهترین مفسر افکار او هستند.

فکر می کردم که انسان ها، در آخر، باید خودشان، خودشان را نجات دهند. عشق یکی از پاسخهاییست که انسان برای خیره شده در چهرۀ مرگ یافته است. ولی داشتن دوست استمرار لحظه های دوست داشتن است . دوست داشتن تــــــــــــــــــــــو … و چشمت را در خانه دوست . مواردی مانند پرگویی، شاخ و برگ دادن به یک موضوع، به کار بردن عبارتها و افعال طولانی و آوردن جملههای معترضه سبب درازنویسی در جملات شده است. برای این مطلب مجموعه ای زیبا و ناب از جملات زیبا عاشقانه و غمگین آماده کرده ایم که در ادامه می توانید مشاهده نمایید.

دیدگاهتان را بنویسید