گلچینی از گزینگویهها – شاهین کلانتری

” موفق کسیه که با اجر هایی که به طرفش پرتاب میکنند . موفق ترین افراد لزوما بهترین چیزها را ندارند . نبرد با دشمنی که پایگاهش را در ذهنتان استوار کرده، دشوار است. مجموعه ای جدید و ناب از جملات و سخنان پند آموز کوتاه را در این بخش گردآوری کرده ایم که بی شک مطالعه این متن ها و جملات آموزنده زیبا خالی از لطف نمی باشد و می تواند برای داشتن یک زندگی موفق سرمشق خوبی باشد. تعداد افرادی که در مسیر تبدیل شدن به یک کاسب موفق شکست میخورند از آنهایی که در راه هنرمند شدن شکست میخورند بیشتر است.

بنابراین زمانی تاثیر سخنان بزرگان و تجربیات موفق دیگران در زندگی شما مشهود می گردد که به آن ها عمل کنید. هرگز روزت را شروع نکن، مگر آنکه قبلاً آن را روی کاغذ به پایان برده باشی. بگذارید رازی را برایتان بگویم که مرا به هدفم رهنمون شد: توانایی من فقط در پشتکارم نفهته است. شاید زندگی آن چیزی نباشد که آرزویش را داشته ایم اما حالا که ناخواسته به آن دعوت شده ایم بهتر است تا میتوانیم برقصیم . شما تنها یک بار زندگی میکنید، اکر از آن لذت نبرید، تقصیر شماست، تقصیر کس دیگری نیست.

در روش دیگری نیز به راحتی میتوانیم این جملات اضافی را به اسم یا گروههای اسمی تبدیل کنیم. وقتی در حیطۀ کاری خود یکی از بهترینها شوید، پول خودبهخود به سوی شما سرازیر خواهد شد. اگر جانت در خطر بود به جای پنهان شدن بکوش همگان را از گرفتاری خویش آگاه سازی. زندگی در صدفِ خویش گُهَر ساختن است… آینده اکنون است. در جستجوی چیستی؟ آفرینش آینده وظیفۀ ماست. هر حادثه دارای دلیل و مقصودی است که به نفع ماست . نه اینکه به هر قیمتی زندگی کنم . گاهی برای ده قدم به پیش رفتن یک قدم عقب نشینی لازم است .

مطالعه متن ها و جملات آموزنده بزرگان و سرلوحه قرار دادن این سخنان پند آموز بدون شک می تواند راهنمای افراد در زندگیشان باشد تا به موفقیت های چشمگیر برسند و یا حداقل راه رفته را دوباره نرود و از تجربیات و اشتباهات دیگران درس بگیرند و زندگی پر فراز و نشیب خود را سامان بدهند و راحت تر در مسیر رسیدن به موفقیت و کمال قدم بردارند.

دیدگاهتان را بنویسید