گلچینی از گزینگویهها – شاهین کلانتری

از کسانیکه میکوشند آرزوهایت را کوچک و بی ارزش جلوه دهند،دوری کن. اگر میخواهی باز هم برای اشتباه کردن فرصت داشته باشی، درست اشتباه کن. یا مشغول زندگی کردن باش یا مردن. هیچ چیزی به اندازۀ خوب گوش کردن به صحبتهای یک نفر، باعث ایجاد انگیزه در او نمیشود. در تمنای بهشت بودن، بهتنهایی خود بهشتی است.

محبت همه چیز را شکست میدهد و خود شکست نمیخورد. در آخر به شما پیشنهاد میدهیم برای دسترسی بیشتر به این سبک جملات، مطلب «جملات زیبا از بزرگان؛ آموزنده ترین سخنان» در ستاره را نیز از دست ندهید. اگرچه جملات عاطفی، معترضه، تفسیری و بدلی گاهی باعث غنای متن میشوند، اما اطناب ایجاد میکنند که میتواند از سادگی و روانی مطلب بکاهد. در این مطلب گزیده ای از متن ها و جملات عاشقانه کوتاه و بسیار زیبا را آماده کرده ایم.

من عضو هیأت کوهنوردی هستم و چون اعلام کرده بود تجهیزات را برای صعود در اختیار اعضا میگذارد، وسایل لازم را گرفتم. آرامش، نخستین و واپسین باور من است. چیزهای خوب به سراغ کسانی می روند که باور دارند، چیزهای بهتر به سراغ کسانی می روند که صبر می کنند، و بهترین چیزها به سراغ کسانی می روند که تلاش می کنند و هیچ گاه تسلیم نمی شوند! بهتر است روی پای خود بمیری تا روی زانوهایت زندگی کنی. خداوند، روی خطوط کج و معوج، راست و مستقیم مینویسد. در این کتاب فقط به ماشینهایی توجه شده که برای حرکت از برق استفاده میکنند.

در این کتاب فقط به ماشینهایی که برای حرکت از برق استفاده میکنند، توجه شده. شادترین زندگیها، مشغول بودن در انزواست. این مشکل به ویژه در متون و نامههای اداری غوغا میکند! بسیاری از مهمترین کتابهای فلسفی در قالب جملات کوتاه نوشته شدهاند و این قالب فرم مناسبی برای فلسفهورزی نیز هست. در جدول زیر جایگزینهایی برای هر یک از این عبارات طولانی پیشنهاد شده که استفاده از آن میتواند به کوتاه شدن جملات و مؤثر شدن آن کمک کند. به رشته تحریر کشیدن خاطرات، مانع به فراموشی سپرده شدن آنها میشود؛ زیرا این یادداشتهای گرانبها را میتوانیم سالیان سال مورد استفاده قرار دهیم.

دیدگاهتان را بنویسید