چگونه جملات کوتاه بنویسیم: واضح و ساده بنویسید – انتشارات مجید

جملات انگیزشی کوتاه چه تاثیری در ارتقای سلامت روان ما دارند؟ روان شناسان درمان شناختی رفتاری، معتقدند که افکار انسان تعیین کنندۀ احساسات و رفتارهای او در برابر تمامی رویدادها و موقعیت های زندگی است. این امید نیست که در زندگی من را رها میکند. سفر انسان را فروتن میکند.

کار ما اینست: در وقتن زیستن، حرف اکنون را زدن، در عرصۀ امروز عمل کردن. انسان نو به آنچه روی میدهد، به اکنون میاندیشید. اکنون می خواهیم جملات کوتاه شده را از نزدیک بررسی کنیم و توضیح دهیم که اینها چه جمله هایی هستند، چرا ممکن است بخواهید از آنها استفاده کنید و چگونه می توانید از آنها برای بهبود مهارت های انگلیسی خود استفاده کنید. بسیاری از مربیان زندگی و روانشناسان با استفاده از همین جملات امید بخش مسیر زندگی خیلی از افراد را تغییر داده و به آن ها برای رسیدن به زندگی رویایی شان کمک کرده اند.

در عمیقترین نقطه قلبم به دنبال دانه ای هستم تا زیباترین گلها را به دیگران هدیه بدهم! امید برای کسانی است که جرات میکنند تا رویاهای خود را به واقعیت بدل کنند، پس امیدواری به رویاها و تخیلاتم بستگی دارد. ارزش پول به این است که آن را با دیگران سهیم شویم. این منم که تصمیم میگیرم آن را ترک کنم یا نه. از طبیعت الهام میگیرم. از گذشته خود درس میگیرم. به خاطر شکستهای گذشته لذت چشیدن طعم آنها را از دست نمیدهم. وقتی در زندگی با شکست مواجه میشوم دو راه بیشتر پیش روی ندارم؛ یا اینکه بگذارم این شکستها من را کنترل کنند و آینده مرا نیز از بین ببرند یا کنترل آنها را به دست بگیرم و از آنها به عنوان فرصتی برای یادگیری استفاده کنم.

هنگامی که مهمانان سرشناسی به ملاقاتش آمده بودند و همسرش از او خواست لباس رسمی بپوشد : اگر میخواهند مرا ببینند من اینجا هستم . در امروز زندگی میکنم و به فردای خود امیدوارم. تغییر جهان در گرو تغییر تک تک افراد است، برای داشتن زندگی بهتر از از تغییر خودم شروع میکنم. به همین خاطر زمانی که در موقعیت های سخت قرار می گیرید اگر بتوانید برداشت خود را از دنیا مورد بازنگری قرار دهید در حقیقت دنیای شما نیز تغییر خواهد کرد. تلاش برای برگرداندن امید به زندگی یکی از مهم ترین گام ها برای آن است که بتوانید از شکست های خود عبور کنید و کیفیت زندگی خود را ارتقا دهید.

دیدگاهتان را بنویسید