چگونه جملات کوتاه بنویسیم: واضح و ساده بنویسید – انتشارات مجید

نکته: اگر برای درک معنی و فهمیدن یک جمله باید دو یا چند بار آن را بخوانید، یعنی باید آن مطلب نیاز به دوباره نویسی دارد؛ یا باید آن جمله را به دو یا چند جمله کوتاه و رسا تقسیم کرد. اطلاعات به معنی دانش نیست . خطر بزرگی که همه ما را تهدید میکند این نیست که اهدافمان را بسیار بلند تعیین کنیم و به آن نرسیم، بلکه اهدافمان را بسیار پایین تعیین کنیم و به حد خود برسیم. وقتی محدودیت های خود را بپذیریم میتوانیم از آنها عبور کنیم . اگر دقت کنید متوجه میشوید که این جمله تنها یک فعل دارد و به راحتی میتوانیم با چند فعل آن را به جملاتی کوتاه تقسیم کنیم و کار مخاطب را برای خواندن و فهم متن آسان کنیم.

۲۱ متن سخنرانی کوتاه : بهترین جملات زیبا شروع جلسات اداری و کلاس و … تکرار دائمی جملات انگیزشی کوتاه و زیبا بدون آن که بخواهید به آن ها عمل کنید و یا سبک زندگی تان را تغییری دهید، فایده ای ندارد. انگیزشی، به قدری فوق العاده هستند که بارها و بارها در همه جا تکرار شده اند و نسبت به بقیه جملات معروف ترند. اگر فکر می کنید چیزی در درون شما مانع حرکت تان می شود، از مشاوره روانشناسی برای رفع این موانع استفاده نمایید. هرگز نباید به جای دیگری فکر کرد. تو میتوانی مرا به زنجیر بکشی، شکنجهام دهی، حتی بدنم را نابود کنی، ولی هرگز ذهن مرا اسیر نخواهی کرد.

باید دائم کار کند وگرنه به محض اینکه بی کار شود فورا به عشق فکر خواهد کرد… لزومی ندارد من همانی باشم که تو فکر میکنی… فکر می کردم که انسان ها، در آخر، باید خودشان، خودشان را نجات دهند. شما به دنیا آمدید تا برنده شوید، ولی برای برنده بودن، باید برای بردن برنامهریزی کنید، برای بردن آماده شوید و انتظار بردن را داشته باشید.

شاید موقعیت وی آنچنان که باید حفظ شود، حفظ نشود. شاید یک جمله انگیزشی بتواند تاثیر بسزایی در شما بگذارد و یا شاید بخواهید این جملات را رد فضای مجازی مثل اینستاگرام خود منتشر کنید تا به دیگران انرژی مثبت و آرامش بدهید. باعث تقویت آنچه گفته شد می شود – یک جمله کوتاه می تواند بر جمله یا جملات قبلی تأکید کند. نمیفهمند آنچه سرسری میگویند تا چه حدی میتواند آدمی را بیازارد !

دیدگاهتان را بنویسید