چگونه جملات کوتاه بنویسیم: واضح و ساده بنویسید – انتشارات مجید

در سومین بخش، نکات مهمی که درباره تمرینهای کتاب نوشته شده، میبینیم. رئیس دولت اصلاحات همچنین در صفحه اینستاگرامش به مرور خاطرات خوب گذشته با تیم ملی فوتبال ایران پرداخته و با انتشار تصویری از حضورش در بین بازیکنان ملیپوش نوشته است: «روزهای نه چندان دور. او گفت که خاتمی بیشترین حمایت را از فوتبال داشته است: «بیشترین حمایت را از فوتبال آقای خاتمی انجام میدادند. اتفاقی که اسفند 1390 برای علی دایی رخ داد و او دچار سانحه شد، نشان دیگری از ارتباط خوب رئیسجمهور و کاپیتان سابق تیم ملی بود، چون سیدمحمد خاتمی، تلفنی حال آقای گل جهان را جویا شد و بعد هم متنی منتشر و برای دایی آرزوی سلامتی کرد.

هرگز نگو -«روزی به خودم جرئت انجام آن کار را خواهم داد… اتفاقی که اسفند ۱۳۹۰ برای علی دایی رخ داد و او دچار سانحه شد، نشان دیگری از ارتباط خوب رئیسجمهور و کاپیتان سابق تیم ملی بود، چون سیدمحمد خاتمی، تلفنی حال آقای گل جهان را جویا شد و بعد هم متنی منتشر و برای دایی آرزوی سلامتی کرد. فصل آغوش یار را هم داشتیم… البته توجه ویژه خاتمی به فوتبال را بعدها محمد دادگان، رئیس اسبق فدراسیون فوتبال ایران، تأیید کرد. «من از رئیسجمهور و هیات وزیران تشکر میکنم که از این نقطه نظر به من توجه داشتهاند.

«من از رئیسجمهور و هیئت وزیران تشکر میکنم که از این نقطهنظر به من توجه داشتهاند. یکی، دو سال بعد، اما علی دایی با وضوح بیشتری درباره علاقهاش به محمد خاتمی و البته تأثیر رئیسجمهور وقت بر ورزش گفت: «از آقای خاتمی آدم هرچه بگوید کم گفته است. یکی، دو سال بعد اما علی دایی با وضوح بیشتری درباره علاقهاش به محمد خاتمی و البته تأثیر رئیسجمهور وقت بر ورزش گفت: «از آقای خاتمی آدم هر چه بگوید کم گفته است. اگرچه در دوران بازیگریام در سطح تیمهای باشگاهی و ملی به موفقیتهای بزرگی دست یافتهام، اما اینکه بخواهم از دست رئیسجمهور نشان لیاقت کسب کنم، بزرگترین افتخار زندگیام است».

با این حال شاید بشود به صورت کلی، ارتباط محمد خاتمی و علی دایی را نشانهای برای علاقه رئیسجمهور وقت ایران به فوتبال دانست. البته این مورد یعنی ارتباط حسنه علی دایی با محمدخاتمی موضوع چندان جدیدی نیست و پیشتر مطالبی در همین روزنامه در این باره به رشته تحریر درآمده است. او حتی گفت دوست داشته شخصا برای ملاقات دایی میرفت: «بسیار علاقهمند بودم که شخصا به عیادت شما بیایم اما متأسفانه سفری در پیش دارم و این امکان فراهم نیست. او عکسی هم به یادگار با بازیکنان تیم ملی گرفت که بعدها بازتاب زیادی داشت.

دیدگاهتان را بنویسید