مطالب زیبا و فلسفی از بزرگان و..

دستانت را که به من بدهی با انگشتانت ذکر “دوست داشتن” می دهم ! آنچه مرا نگران میکند این نیست که به من دروغ گفتهای، بلکه این است که از این به بعد دیگر نمیتوانم به تو اطمینان کنم. آدمیزاد عاشق تنوع، دشمن تغییر و ذلیلِ ندانمکاری است. شاید با خود فکر کنید «خواندن یک جمله چگونه میتواند در من تغییر ایجاد کند؟ شما می توانید خیلی چیزها از جمله جملات را کوتاه کنید.

او از افتخارات هندوستان و مشرق زمین به شمار میرود. حالا دیگر تمام تو را میخواهم تا بشوم ثروتمند ترین فرد روى زمین ! مگر من جز “نفس” چه میخواهم ؟ من آدم نیستم، من دینامیتم! زمانی میرسد که آدم فقط از خودش تقلید میکند. اولین گام انسان به سوی موفقیت زمانی است که از اسارت در محیطی که در آن برای اولین بار خودش را شناخته دست بردارد. خلاقیت یعنی بنا نهادنِ آنچه سحرآمیز است. صعب العلاج یعنی همین! حال من یعنی همین! با این حال دوست داشتنی ترین شغل دنیاست ، عاشق تو بودن !

دیده تو را میجوید … نخستین انسانی که به جای پاسخ دادن به توهین، آن را نشنیده گرفت، نخستین پایهگذار فرهنگ و تمدن بشری بود. تو که باشی بس است … لذت نگریستن و ادارک ، زیباترین هدیه طبیعت است . عشق کمیاب است ، از دستش ندهید . گفت: هیچکس از دوری نمرده ! این خوب است که خداوند نمیگذاردماجرای یکی دو سال آینده را بدانید، چون در آن صورت شاید وسوسه شوید و خود را با گلولهای از میان بردارید. مواردی مانند پرگویی، شاخ و برگ دادن به یک موضوع، به کار بردن عبارتها و افعال طولانی و آوردن جملههای معترضه سبب درازنویسی در جملات شده است.

کسی که هیچگاه خطایی مرتکب نشده هرگز کار جدیدی را هم شروع نکرده است . موضوع : علم بهتر است یا ثروت ؟ چه تقدیری از این بهتر ، که از عشق تو میمیرم ؟ جملات کوتاه بهتر خوانده میشوند. متن های کوتاه پند آموز می توانند درس ها و تجربه های بزرگی را در مورد زندگی به شما بیاموزند همچنین مطالب زیبا و آموزنده در انواع مضامین مختلف و جالب نوشته شده اند. اما دوستت دارم های تـــــــــــــو چه غوغایی می کند ؟

دیدگاهتان را بنویسید