مطالب زیبا و فلسفی از بزرگان و..

این موضوع مقدمهای کوتاه برای ورود به شایعاتی است که درباره نفوذ رؤسای جمهور در انتخاب رؤسای فدراسیون به صورت جستهوگریخته مطرح میشود. قبل از بحث درباره چرایی این موضوع و علاقه محمد خاتمی به فوتبال، باید به روایتی که هاشمیطبا از انتخاب صفاییفراهانی بهعنوان رئیس فدراسیون در زمان محمد خاتمی دارد، رجوع شود: «خاتمی به بنده گفت اگر میخواهید رئیس فدراسیون فوتبال را انتخاب کنید، با من مشورت کنید. انسانیت خود را با صداقت ارزش بده نه با بازی دادن احساس دیگران . رشتهای که سالهاست ماهیت ورزشیاش را پشت جنبههای اقتصادی، صنعتی، اجتماعی و البته سیاسی جا گذاشته و تأثیر زیادی بر رخدادهای خرد و کلان در جامعه دارد.

از همین جملات کوتاه میشود به تأثیر نظر محمد خاتمی در انتخاب صفاییفراهانی پی برد. هرچند در مورد صفاییفراهانی عنوان کرد که نیروی خوبی است. نظر ما نیز از همان ابتدا روی صفاییفراهانی بود». ما نیز پس از یک هفته شش نفر را تعیین و به رئیسجمهور اعلام کردیم. در این مطلب گزیده ای از متن ها و جملات عاشقانه کوتاه و بسیار زیبا را آماده کرده ایم. آسمانی تر از این عشق چه دارد دنیا ؟ اما این تمام ماجرا نیست؛ محمد خاتمی بهجز اعمال نظر برای انتخاب رئیس فدراسیون فوتبال، اشراف کاملی هم بر فوتبال داشته و شاید بتوان گفت یکی از فوتبالیترین رؤسای جمهور تاریخ ایران است.

صبح که از خواب بید ار میشوید، چیزهایی را که دوست دارید بنویسید، هر آن چیزی را که برای آن زندگی میکنید. اینجا فقط تو را از نوشته هایت ” می بینند “… زیرا مفهومی وجود دارد به نام ” دیر شدن ” ! چه در کار ، چه در عشق ، هرگز نگویید ” هنوز وقت است ” یا ” شاید دفعه ی بعد ” ! محمد خاتمی علاوه بر اینکه پیگیر اتفاقات فوتبالی بود، رابطه بسیار حسنهای با بازیکنان وقت تیم ملی ایران بهویژه علی دایی داشت. رابطه ای که توش التماس باشه … تنها مسیر غیرممکن، مسیری است که هنوز شروع نکردهای.

برای خلق افکار واضح و مختصر، کوتاه کردن جملات را شروع کنید. مجموعه ای جدید و ناب از جملات و سخنان پند آموز کوتاه را در این بخش گردآوری کرده ایم که بی شک مطالعه این متن ها و جملات آموزنده زیبا خالی از لطف نمی باشد و می تواند برای داشتن یک زندگی موفق سرمشق خوبی باشد. فقط به خاطر این که هنوز تکلیفت با احساس خودت معلوم نیست ! تازهترین اتفاقی که رخ داده، مربوط به سالهای گذشته است و به روایتی از مصطفی هاشمیطبا، رئیس سابق سازمان تربیتبدنی برمیگردد که گفته در زمان او، محمد خاتمی، رئیسجمهور وقت، خواسته برای انتخاب رئیس فدراسیون فوتبال با او مشورت شود.

دیدگاهتان را بنویسید