جملات کوتاه (I Am, I Don’t) – یادگیری زبان انگلیسی از پایه

که سبوی درست را به دست برند و شکسته را بر دوش ! به کوتاهی آن لحظه شادی که گذشت ، غصه هم می گذرد . دوست آن است که شما را قادر سازد، در هنگام روز، ستارگان را ببینید.. “ اگه نتونم ” مال وقتیه که راه دیگه ای هم باشه . هم اکنون که در حال نفس کشیدن هستیم ، فرد دیگری دارد نفسهای آخرش را می کشد ؛ پس دست از گله و شکایت برداریم و بیاموزیم چگونه با داشته هایمان زندگی کنیم .

در اینجا تأثیر کوتاه و سریع نیست، اما یک تأثیر طولانی مدت است که شما را به این فکر می اندازد که سخنران اگر ادامه می داد چه می گفت. و راه سوم از تجربه میگذرد، این تلخترین راه اسـت. چه در رمان، نمایشنامه یا شعر، نویسندگان می دانند که جملات کوتاه می توانند طیف وسیعی از تأثیرات را داشته باشند، و به همین دلیل نویسندگان عمداً از آنها برای جلب توجه خوانندگان استفاده می کنند.

عکساى قشنگت دلیل بر زیبایى تو نیست ، ساخته دست عکاس است . برای زیبا زندگی نکردن ، کوتاهی عمر را بهانه نکن ؛ عمر کوتاه نیست ، ما کوتاهی می کنیم ! یا در مثالی دیگر اگر در مباحث جبر و اختیار دیده باشیم، فوری از جمله معروف ژان پل سارتر که می گوید “ما محکوم هستیم به آزادی” نقلی صورت گرفته و شخص تصور می کند به کلی آشنایی با آرای گسترده پشت این جمله سارتر نیاز نیست.البته این به معنای عدم کاربرد نقل های کوتاه از سخنان بزرگان در جای خود نیست.

این که همیشه بخواهی زندگی جدیدی را آغاز کنی اما هرگز برای شروع آن وقت نداشته باشی به این میماند که کسی هر روز خوردن و نوشیدن را به روز بعد موکول کند تا این که از گرسنگی بمیرد. خیلی ها میخواهند اول به آسایش و خوشبختی برسند بعد به زندگی بخندند ولی نمی دانند که تا به زندگی نخندند به آسایش و خوشبختی نمی رسند .

دیدگاهتان را بنویسید