جملات کوتاه در مورد ارزش وقت و زمان (قدر لحظه ها را بدانیم) – مینویسم

راحت میتوان خود را فریب داد، که: «سرم شلوغ است؟ بی اعتمادی به دوستان شرمآورتر است تا فریب خوردن از آنان. به همین دلیل است که در این مقاله، مجموعه ای از متن زیبا در مورد ارزش وقت، بهترین و زیباترین جملات در مورد مدیریت زمان، سخنان بزرگان در مورد ارزش زمان و متن درباره ارزش لحظه ها جمعآوری شده است تا بر اهمیت آن تاکید شود. بیش از 100 جمله زیبا در اینجا موجود است.جملاتی زیبا و حکیمانه از بزرگان درباره زندگی و عشق و عاشقی و …

آسمانی تر از این عشق چه دارد دنیا ؟ پاییز یا زمستان چه تفاوتی دارد ؟ ادبیات به دنیایی که بشر میسازد تعلق دارد نه بدان که مشاهده میکند، به عبارت دیگر، متعلق به خانهای است که ساخته نه محیطی که یافته. همیشه یک مکث طبیعی بعد از جمله وجود دارد. فقط قبل از اینکه شروع کنی با انگشت مرا نشان بدهی مطمئن شو دستهای خودت پاک است . هیچکدام ، فقط و فقط خود تو ! با تکرار مداوم این جمله خود به خود به سوی تلاش بیشتر متمایل میشود. من این دوست داشتن را بیشتر از هر چیز در این دنیا دوست دارم …

از دیروز درس بگیرید ، در امروز زندگی کنید و به فردا امیدوار باشید . بسیاری از افعال طولانی و مرکب متأثر از نثر اداری است که از دوران قاجار رواج یافته و به مرور زمان در فارسی امروز هم راه پیدا کرده است. چرا که این نقل ها بسیار لازم و گاهی بسیار مفید و پراهمیت است(چنانچه در مطالب مختلف شخصا بکارمیبرم و سعی میکنم با چنین کاری بطور خلاصه تر مطلب مفصلی را تبیین کنم)بلکه صرفا بدون شناخت از اندیشه نویسنده یا به کلی مبتنی بر مطالعه این جملات بودن، معضل است.

هیچ دستی نمیتواند کاری کند که عقربههای ساعت به عقب بازگردند. چیزهای خوب به سراغ کسانی می روند که باور دارند، چیزهای بهتر به سراغ کسانی می روند که صبر می کنند، و بهترین چیزها به سراغ کسانی می روند که تلاش می کنند و هیچ گاه تسلیم نمی شوند! ۱۰. هیچ رازی برای رسیدن به موفقیت وجود ندارد. بگذارید رازی را برایتان بگویم که مرا به هدفم رهنمون شد: توانایی من فقط در پشتکارم نفهته است.

دیدگاهتان را بنویسید