جملات کوتاه در مورد ارزش وقت و زمان (قدر لحظه ها را بدانیم) – مینویسم

حتی از کوچکترین موفقیتها خشنود باش و فکر کن که حتی چنین نتیجهای ناچیز نیست. شادی تنها چیزی است که اگر تقسیم شود بیشتر میشود. اینجا هم خالی از آدم است… آدم برای عشق و عاشقی هرگز پیر نیست. فردی قدم به زندگیتان خواهد گذاشت و شما را متوجه خواهد کرد که چرا هرگز با هیچ کسی دوام نیاوردید . هرگز ناامید نشوید؛ اگر شدید به کار کردن ادامه دهید. ترس قاتل ذهن است شکستش دهید . یکی از بدترین معضلات معرفت شناختی مطالعه و دنیای اندیشه و مطالعات که اغلب به آن بی توجه هستیم، یا بدتر ، آن را مفید و مناسب تلقی می کنیم؛ مطالعه جملات قصار و کوتاه از بزرگان است.البته مطالعه این جملات کوتاه صرفا مضر نیست،اما اشکال وقتیست که مخاطب آنها مطالعه دیگری ازآثار اشخاص ،آرا و نظراتشان ندارد.مشکل دیگر نیز عدم تبیین نظر و رای نویسنده است.

پاییز یا زمستان چه تفاوتی دارد ؟ آسمانی تر از این عشق چه دارد دنیا ؟ در این مطلب مجموعه ای از جملات انگیزشی کوتاه را برای استفاده شما عزیزان آماده کرده ایم. هر زمان که خواستید نکته ای را بیان کنید، می توانید از جملات کوتاه استفاده کنید، اما سعی کنید زیاده روی نکنید. آیا به زمان بیشتری نیاز داریم؟ حالت مجهول جملاتی بدقوارهای را میسازد که کلمات بیشتری دارند. چرا که این نقل ها بسیار لازم و گاهی بسیار مفید و پراهمیت است(چنانچه در مطالب مختلف شخصا بکارمیبرم و سعی میکنم با چنین کاری بطور خلاصه تر مطلب مفصلی را تبیین کنم)بلکه صرفا بدون شناخت از اندیشه نویسنده یا به کلی مبتنی بر مطالعه این جملات بودن، معضل است.

در واقع به معنای کوتاه کردن (چیزی) با قطع قسمت ابتدا یا انتهای آن است. زمان، باارزشترین چیزی است که یک انسان میتواند در اختیار داشته باشد. جهان که فاصله ای نیست ! ما در این مطلب نمونه ای از بهترین جملات کوتاه و تاثیرگذار از بزرگان را برایتان گردآوری کرده ایم که در ادامه خواهید خواند . را در نظرات دکارت نمی داند، که از دلایل آن جمله معروف است.اما تصور می کند جمله فوق کافیست. یا در مثالی دیگر اگر در مباحث جبر و اختیار دیده باشیم، فوری از جمله معروف ژان پل سارتر که می گوید “ما محکوم هستیم به آزادی” نقلی صورت گرفته و شخص تصور می کند به کلی آشنایی با آرای گسترده پشت این جمله سارتر نیاز نیست.البته این به معنای عدم کاربرد نقل های کوتاه از سخنان بزرگان در جای خود نیست.

دوستت دارم و پنهان کردن آسمان پشت میله های قفس آسان نیست ! این تعداد جملات کوتاه پشت سر هم خیلی زیاد هستند. پاهاتم دراز کن ، این دل فقط جای توئه … من دلم فقط روی دل تو بند می شود ! فردا میشکند دگری قلب تو را . کلۀ خالی و قلب خالی است که مانع پیشرفت آدمیزاد است. دوست آن است که شما را قادر سازد، در هنگام روز، ستارگان را ببینید.. موقعی که دخترا بهت نگاه میکنن! درونت را زیبا کن که مدیون هیچ عکاسى نباشى !

دیدگاهتان را بنویسید