جملات کوتاه، کلید یادگیری زبان

همه ادیان ، هنر ها و علوم شاخه های یک درخت هستند . یک درخت ملیون ها چوب کبریت میسازد اما وقتی زمانش برسد فقط یک چوب کبریت برای سوزاندن میلیون ها درخت کافیست . خیلی ها میخواهند اول به آسایش و خوشبختی برسند بعد به زندگی بخندند ولی نمی دانند که تا به زندگی نخندند به آسایش و خوشبختی نمی رسند . هنگامی که کسی آگاهانه تورا نمی فهمد خودت را برای توجیه او خسته نکن . فقط قبل از اینکه شروع کنی با انگشت مرا نشان بدهی مطمئن شو دستهای خودت پاک است .

هر کدام از عبارتها به لغت یک معنا با تفاوت ظریف میدهند. در تاریکی رنگها با هم اختلافی ندارند . کسانی که در سختیها رهایتان کردند . کسانی که در سختیها گرفتارتان کردند . تنها چیزی که خرجی ندارد جاری شدن در ذهن دیگران است . پس آنگونه جاری شوید که خنده بر لبانشان نقش ببندد ، نه نفرت در دلشان !

تمامی دانش ما ، در مقایسه با واقعیت ، ابتدایی و کودکانه است . لذت نگریستن و ادارک ، زیباترین هدیه طبیعت است . تاگور از معدود آسیاییهایی است که جایزه نوبل ادبیات را دریافت کرده است. یک عبارت، گروهی از دو یا تعداد بیشتری (معمولاً بیش از پنج کلمه نیستند) کلمه هستند که طبیعتاً به هم تعلق دارند و میتوانند در موقعیتهای زیادی استفاده شوند.

منتظر پاسخ باشید. سپس از DC12 استفاده کنید. من از آنهایی که در باور خود همیشه حق دارند ، متنفرم . به کسی که حقیقت را در امور جزئی جدی نگیرد نمیتوان در امور بزرگ اعتماد نمود . شهر بزرگ، تنهایی بزرگ. هیچگاه نگذارید به آن درجه از نا امیدی برسید که به خیلی کمتر از آنچه لیاقت دارید رضایت دهید .

دیدگاهتان را بنویسید