جملات ناب + متن زیبا و تاثیر گذار از بزرگان جهان و جملات پندآموز مفهومی

که سهم که می شوی؟ زندگی هر چقدر هم بد به نظر برسد، باز هم کاری وجود دارد که میتوانی انجام دهی و در آن موفق شوی. تا آرام و خونسرد به نظر بیایند! تا جایی که اگر کسی نامهاش را خوانا و با جملات کوتاه بنویسد، به ناآشنایی به اصول نگارش اداری متهم میشود. از جایی که هستید شروع کنید.

منظور اصلی خود را محور قرار دهید و با کلمات مرتبط آن را پشتیبانی کنید. حشو نیز از انواع عبارات و کلمات زائد به شمار میرود. خب، اثر حمام نیز ماندگار نیست. جملات کوتاه شده در گفتار روزمره نیز زیاد ظاهر می شوند، اگرچه اگر اشتباه استفاده شوند می توانند باعث سردرگمی شوند. اگر فکر می کنید چیزی در درون شما مانع حرکت تان می شود، از مشاوره روانشناسی برای رفع این موانع استفاده نمایید. اگر مهمترین هدف ناخدا این بود که از کشتی خود محافظت کند، همیشه آن را در لنگرگاه نگه میداشت. در این مطلب چند مورد از مهمترین و معروف ترین این جملات را آورده ایم.

شروع هر کاری، مهمترین بخش آن است. شما برای آن که بتوانید ناامیدی را از خودتان به طور کامل دور کنید، نیاز به شناسایی علل و موانع رسیدن به اهدافتان را دارید. از آنچه دارید استفاده کنید. صبح که از خواب بید ار میشوید، چیزهایی را که دوست دارید بنویسید، هر آن چیزی را که برای آن زندگی میکنید. هیچ چیزی چندش آور تر از احترامی که از ترس نشات گرفته نیست . بزرگترین ریسک این است که هیچ ریسکی نکنی. هیچ دلیلی وجود ندارد که از قلبت پیروی نکنی. هیچ وقت رنگین کمان را نمیبینی اگر به پایین نگاه کنی.

هیچ اتفاقی برای انسانی اتفاق نمیافتد مگر اینکه توسط طبیعت برای تحمل آن آماده شده باشد. هنوز بهترین اتفاق زندگیات رخ نداده است، منتظر باش. بدترین اتفاق شاید همین باشد… خطر بزرگی که همه ما را تهدید میکند این نیست که اهدافمان را بسیار بلند تعیین کنیم و به آن نرسیم، بلکه اهدافمان را بسیار پایین تعیین کنیم و به حد خود برسیم. بهتر اسـت ثروتمند زندگی کنیم تا این کـه ثروتمند بمیریم.

دیدگاهتان را بنویسید