جملات ناب + متن زیبا و تاثیر گذار از بزرگان جهان و جملات پندآموز مفهومی

رؤیاهای خودتان را بسازید در غیر این صورت فرد دیگری شما را برای ساختن رؤیایش به کار خواهد گرفت. زمان شما محدود است پس آن را صرف زندگیای نکنید که به فرد دیگری متعلق است. موفقیت، مجموعهای از تلاشهای کوچک است که هر روز و هر روز تکرار شدهاند. پیروزی به معنای رَد کردن و پشت سر گذاشتنِ شکستهای متوالی بدون از دست دادن انگیزه و توان است. ترس از مرگ غیر عقلانی ترین نوع ترس است ، چو ن آدم مرده اصلا در معرض خطر تصادف نیست . لازم نیست حتماً عالی باشی تا شروع کنی، ولی حتماً باید شروع کنی تا بتوانی عالی باشی.

شروع هر کاری، مهمترین بخش آن است. دنیا جای خطرناکی برای زندگی است . و در فردای چشمانت باز به دنیا آمد ! شما به دنیا آمدید تا برنده شوید، ولی برای برنده بودن، باید برای بردن برنامهریزی کنید، برای بردن آماده شوید و انتظار بردن را داشته باشید. در تمنای بهشت بودن، بهتنهایی خود بهشتی است. زمان یکی از چیزهایی است که نمیتوانید در گرو بگذارید.

زندگی هر چقدر هم بد به نظر برسد، باز هم کاری وجود دارد که میتوانی انجام دهی و در آن موفق شوی. نوشتن جملات کوتاه برای هر قلمزنی، زمین بازی مناسبی برای تمرین ایجاز و خلاقیت در جملهنویسی است. خوشنامی و بدنامیِ ما در گروه دوستانی است که خود برمیگزینیم.

به یاد بسپار آنچه سرنوشت زندگی ما را تعیین می کند . همه ما گاهی در این وضعیت گرفتار میشویم و به دنبال روشی برای به دست آوردن نیروی دوباره هستیم. به کم نور ترین ستاره ها قانع باش ، چراکه چشم همه به سوی پر نور ترین ستاره هاست . انگیزه داشتن هیچ هزینهای برایتان ندارد اما میتواند همه چیز را برای شما فراهم کند.

دیدگاهتان را بنویسید