جملات زیبا کوتاه و عاشقانه رمانتیک و جذاب با عکس نوشته های خاص

تلاش برای برگرداندن امید به زندگی یکی از مهم ترین گام ها برای آن است که بتوانید از شکست های خود عبور کنید و کیفیت زندگی خود را ارتقا دهید. امروز در جوان ترین سنى هستى که از اینجا به بعد خواهى داشت؛ زندگی کن و ازش لذت ببر! و تمام طول سال را جریمه ام کن که از روی آن هزار بار تمرین کنم ! وقتی خودت محبت میکنی، فراموش کن. نصف اشتباهاتمان ناشی از این است که وقتی باید فکر کنیم، احساس میکنیم و وقتی که باید احساس کنیم، فکر میکنیم.

وقتی به تو محبت میشود، به یاد داشته باش. عاشقانه زندگی کن، خوشبختى جایش همینجاست کنار تو … جملات امید بخش و انگیزشی چگونه در زندگی ما اثر می گذارند؟ شاید شما هم در زندگی تان افراد موفق و یا شادی را دیده اید که برای خود یک شعار امید بخش دارند. این چندان خلاف پختگی یک جان نیست که چند کرم داشته باشد.

” برای کسی که آهسته و پیوسته می رود، هیچ راهی دور نیست . مادامی که تلخی زندگی دیگران را شیرین می کنی، بدان که زندگی می کنی … پس چه چیز باعث شد که من بیندیشم میتوانم همه چیز را در یک روز به دست بیاورم؟ چرا که روشنترین دقایق روز پس از گذر از تاریکترین دقایق اتفاق میافتند. خداوند همه چیز را در یک روز نیافرید.

نکتهی قابل توجه در مورد زمان این است که برای همه به وفور وجود دارد. آلودگی اصلی نه در بیرون و در ظاهر، بلکه در درون و دل است! اگر به هوا پری مگسی باشی، اگر بر روی آب روی خسی باشی، دل به دست آر تا کسی باشی. تا با یادآوری و تکرار آن ها با خود بتوانید مثبت اندیشی و سلامت روان را جایگزین افکار منفی کنید و از این طریق احساسات مثبت تری تجربه نمایید. جملات انگیزشی کوتاه چه تاثیری در ارتقای سلامت روان ما دارند؟ روان شناسان درمان شناختی رفتاری، معتقدند که افکار انسان تعیین کنندۀ احساسات و رفتارهای او در برابر تمامی رویدادها و موقعیت های زندگی است.

دیدگاهتان را بنویسید