جملات زیبا و کوتاه از بزرگان

ما بدون مهربانی با خویشتن نمیتوانیم دنیا را دوست بداریم. ما در این پست متن های کوتاه عاشقانه و خاص را برای شما تهیه کرده ایم که می توانید برای عشق خود ارسال کنید. در اینجا نیازی به استفاده از کلمه “does” برای درک معنای جمله نیست، بنابراین نویسنده یا گوینده آن را حذف کرده است. چیزی از معناش کم نمیشه !

یکی، دو سال بعد، اما علی دایی با وضوح بیشتری درباره علاقهاش به محمد خاتمی و البته تأثیر رئیسجمهور وقت بر ورزش گفت: «از آقای خاتمی آدم هرچه بگوید کم گفته است. یکی، دو سال بعد اما علی دایی با وضوح بیشتری درباره علاقهاش به محمد خاتمی و البته تأثیر رئیسجمهور وقت بر ورزش گفت: «از آقای خاتمی آدم هر چه بگوید کم گفته است.

با این حال شاید بشود به صورت کلی، ارتباط محمد خاتمی و علی دایی را نشانهای برای علاقه رئیسجمهور وقت ایران به فوتبال دانست. محمد خاتمی به جز اعمال نظر برای انتخاب رئیس فدراسیون فوتبال، اشراف کاملی هم بر فوتبال داشته و شاید بتوان گفت یکی از فوتبالیترین رؤسای جمهور تاریخ ایران است.

از همین جملات کوتاه میشود به تأثیر نظر محمد خاتمی در انتخاب صفایی فراهانی پی برد. سجاد فیروزی در روزنامه شرق نوشت: فوتبال در ایران نیز مانند بسیاری از کشورهای توسعهیافته و توسعه نیافته، با سیاست عجین است. به بهانه جام ملتهای آسیا و به امید پیروزی و قهرمانی تیم ملی کشورمان.» روایتِ منجر به ثبت آن تصویر هم یکی دیگر از دلایلی است که علاقه خاتمی به فوتبال را نشان میدهد؛ خرداد ۱۳۸۴ و پیش از بازی تیم ملی با کره شمالی بود که محمد خاتمی برای اولین بار سر تمرین بازیکنان تیم ملی حاضر شد تا به آنها روحیه دهد.

دیدگاهتان را بنویسید