جملات زیبای جدید، از عاشقانه تا جملات کوتاه زیبا و پرمعنا – انگیزه

باور به تواناییها اولین گام در راه رسیدن به موفقیت است. اگر میخواهید بهترینها را دریافت کنید باید باور داشته باشید که سزاوار بهترینها هستید. شما فقط میتوانید معنیِ واقعیِ زیبایی را در افراد پیر مشاهده کنید. یادگیری چگونگی بیان منظور خود در قالب جمله کوتاه برای هر نویسندهای لازم است.

عشق این است که هر دو به یکسو نگاه کنیم. عشق این نیست که به چشمان یکدیگر نگاه کنیم. مادامی که تلخی زندگی دیگران را شیرین می کنی، بدان که زندگی می کنی … بسیاری از مربیان زندگی و روانشناسان با استفاده از همین جملات امید بخش مسیر زندگی خیلی از افراد را تغییر داده و به آن ها برای رسیدن به زندگی رویایی شان کمک کرده اند. برف را دوست دارم چون فقط با برف می شود آدمی ساخت که هم درونش سفید باشد و هم بیرونش..! بزرگترین و سختترین کارها را کسانی میتوانند انجام دهند که با تمام توان به خلق رویا میپردازند.

دستت را روی قلبم بگذار و با دوستت دارمی ساده تپیدنش را تا ابد تضمین کن ! جملات کوتاه جلوی شما را از نشخوار فکری میگیرند. جملات امید بخش و انگیزشی چگونه در زندگی ما اثر می گذارند؟ به همین خاطر زمانی که در موقعیت های سخت قرار می گیرید اگر بتوانید برداشت خود را از دنیا مورد بازنگری قرار دهید در حقیقت دنیای شما نیز تغییر خواهد کرد.

به رشته تحریر کشیدن خاطرات، مانع به فراموشی سپرده شدن آنها میشود؛ زیرا این یادداشتهای گرانبها را میتوانیم سالیان سال مورد استفاده قرار دهیم. در پایان پیشنهاد میکنیم از مطالب «جملات زیبا از بزرگان در مورد عشق»، «جملات کوتاه در مورد تحمل سختی از زبان بزرگان» و «جملات مثبت اندیشی» نیز در سایت انگیزه دیدن کرده و از خواندن آن متنها هم لذت ببرید.

دیدگاهتان را بنویسید