جملات زیبای جدید، از عاشقانه تا جملات کوتاه زیبا و پرمعنا – انگیزه

جدیدترین سری جملات سنگین کوتاه و متن های کوتاه سنگین و فلسفی را در این بخش مشاهده نمایید. مجموعه ایی از زیباترین جملات سنگین کوتاه جدید و معنادار و انواع جملات سنگین فلسفی را پیش رو دارید که این جملات زیبا از بین متن های زیادی انتخاب و در این مطلب ارائه شده است. در ادامه با مشاهده این جملات کوتاه سنگین و فلسفی ما را همراهی نموده و از مطالعه این جملات زیبا و معنا دار لذت ببرید.

در ادامه این جملات ناب فلسفی و با معنا را ملاحظه نمایید. بنابراین جمله های کوتاه شده می توانند برای روشن کردن آنچه که گفته می شود و در ادامه برای جلب توجه به نکات اصلی به کار روند. با ارادهای قوی میتوان سختترین موانع را هم جا به جا نمود. موانع آن چیزهای وحشتناکی هستند که وقتی چشممان را از روی هدف بر می داریم به نظرمان میرسند !

منتظر نمیمانم تا اتفاقهای خوب به سمتم بیایند. عشق دقیقا مانند گلی ظریف و زیبا می ماند که نیاز به رسیدگی روزانه دارد و اگر مدتی از آن غافل شویم، باید منتظر پیامدهای آن باشیم. به تو محدود شم … وقتی سرم روی سینه تو بالا و پایین می رود !

یعنی من هنوز روی زمین ارزش دارم ! ما نمیتوانیم کارهای بزرگی را روی کره خاکی انجام دهیم اما میتوانیم کارهای کوچک را با عشقی بزرگ انجام دهیم. مصمم شوید که کارى باید صورت گیرد، سپس راه انجام آن را خواهید یافت. تماشا کردن کافی نیست؛ مشاهده باید با عمل ترکیب شود. طبیعی است که با چنین کارکردی، نمیتوان فقط با شعار، ورزش را بهطور کلی و فوتبال را بهطور ویژه از سیاست جدا دانست.

دیدگاهتان را بنویسید