جملات آموزنده کوتاه و بسیار زیبا از بزرگان

ﯾﮏ ﺗﮑﻪ ﺍﺯ ﺧﻮﺩﺕ ﺭﺍ ﻧﮕﻪ ﺩﺍﺭ ﺑﺮﺍﯼ ﺭﻭﺯﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﯿﭻﮐﺲ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺟﺰ ﺧﻮﺩﺕ ﻧﺪﺍﺭﯼ . ﻫﯿﭻ ﺗﻼﺷﯽ ﺑﺮﺍی ﻧﮕﻪ ﺩﺍﺷﺘﻨﺖ ﻧمیکند! انگیزشی، به قدری فوق العاده هستند که بارها و بارها در همه جا تکرار شده اند و نسبت به بقیه جملات معروف ترند. تکرار دائمی جملات انگیزشی کوتاه و زیبا بدون آن که بخواهید به آن ها عمل کنید و یا سبک زندگی تان را تغییری دهید، فایده ای ندارد. شاید یک جمله انگیزشی بتواند تاثیر بسزایی در شما بگذارد و یا شاید بخواهید این جملات را رد فضای مجازی مثل اینستاگرام خود منتشر کنید تا به دیگران انرژی مثبت و آرامش بدهید.

شما برای آن که بتوانید ناامیدی را از خودتان به طور کامل دور کنید، نیاز به شناسایی علل و موانع رسیدن به اهدافتان را دارید. در این مقاله، چند گام ساده برای نوشتن جملههای کوتاهتر نشان میدهیم. خطر بزرگی که همه ما را تهدید میکند این نیست که اهدافمان را بسیار بلند تعیین کنیم و به آن نرسیم، بلکه اهدافمان را بسیار پایین تعیین کنیم و به حد خود برسیم. اگر من بیشتر از دیگران دیدهام، به خاطر این است که بر شانههای غولها ایستادهام.

در این مطلب چند مورد از مهمترین و معروف ترین این جملات را آورده ایم. خستگی رابطه های قبلیشان را در کنند . خلق از آن در رنجند که کارها را پیش از وقت طلب همی کنند. سپس برای موفقیت در زندگی خود برنامه ریزی کرده و هدف تعیین کنید.

بهجای صرف وقت برای اینکه ببنید چه کار فوری است، ببینید چه کاری مهمتر است. نمیفهمند آنچه سرسری میگویند تا چه حدی میتواند آدمی را بیازارد ! با چه اضطرابی روز را به سر می برم اما شبانگاه من و غم یکجا می شویم… من و تو، ما و شما به طور حتم می توانیم با استفاده از كلمه ها و اصطلاح های مثبت در سطی وسیع انرژی مثبت را بین همه پخش كنیم.

دیدگاهتان را بنویسید